De Ankerplaats - bestemmingsplan onherroepelijk

Bestemmingsplan “De Ankerplaats”, gemeente Brielle onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 18 september 2018 het bestemmingsplan ”De Ankerplaats”  vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft  van 2 november 2018 tot en met 13 december 2018 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld. Hiermee is het bestemmingsplan “De Ankerplaats”, evenals het bijbehorende Besluit Hogere waarden Wet  geluidhinder en het Stap 3-besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering, met ingang van 14 december 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan  is in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op www.ruimtelijkeplannen.nl.