Brede school Zuurland - bestemmingsplan onherroepelijk

Door de gemeenteraad is op 13 december 2011 het bestemmingsplan "Brede school Zuurland" gewijzigd vastgesteld.

Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is met ingang van 13 maart 2012 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 12.30 uur) in het Stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de website ruimtelijkeplannen.nl.