Informatieavond 8 november 2017

Scenariostudie Christinalaan Zwartewaal goed ontvangen door de bewoners van Zwartewaal.

Op woensdagavond 8 november 2017 heeft de gemeente Brielle samen met het adviesbureau BVR een informatieavond georganiseerd, waarbij de scenariostudie voor de Christinalaan in Zwartewaal zijn gepresenteerd.

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst is  in drie groepen ieder model nader toegelicht en is er  gelegenheid geweest vragen te stellen en te discussiëren over de drie uiteenlopende modellen: compact hart, dorps hart en landschapshart.

Ieder model geeft  op een eigen wijze invulling aan een nieuw hart voor Zwartewaal.

  1. Model  Compact hart, wat kan er binnen de bestaande ruimte en hoe kunnen we zo veel mogelijk behouden.
  2. Model Dorpshart, hoe kunnen de dijk, de kerk, de voorzieningen, het groen en de woonbuurten op één plek samenkomen.
  3. Model Landschapshart, wat is de optimale invulling van het gebied als hier een parklandschap gemaakt wordt voor het dorp.

In de artistimpressies zijn de verschillende modellen uitgewerkt.

De aanwezigen hebben tijdens de bijeenkomst  de gelegenheid gehad hun mening te geven over de drie modellen en daarbij een vragenlijst invullen waaruit hun voorkeur voor een model tot uiting kwam. De opbrengst van deze avond is opgenomen in het verslag. De scenariostudie wordt op 11 december 2017 gepresenteerd en besproken tijdens een informerende bijeenkomst van de gemeenteraad van Brielle. Daarnaast zijn de gebiedseigenaren en de dorpsraad gevraagd om te reageren op de scenariostudie.

Op basis van deze opbrengst wordt een voorkeursvariant gekozen  om  nader uit te werken.