Gebiedsvisie Dorpshart Zwartewaal

De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma was het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan. In samenwerking met het Adviesbureau BVR is deze gebiedsvisie Christinalaan opgesteld, waarbij uit verschillende toekomstvisies voor de omgeving van de Christinalaan het model ‘Dorpshart’ gekozen is door het dorp en diverse betrokken partijen. 

Samen tot invulling dorpshart 

Om de ontwikkeling in het plangebied vorm te geven is er een klankbordgroep gevormd van 16 deelnemers. De klankbordgroep is in 2019 vier avonden bijeen gekomen om samen tot invulling van het dorpshart te komen. Vervolgens zijn er drie stedenbouwkundige ontwerpen ontwikkeld, waar door bewoners op gestemd is. Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor de uitvoeringsvariant 1 van het Dorpshart in Zwartewaal. Hierin heeft de raad het advies van de klankbordgroep gevolgd, die een voorkeur had voor variant 1 en 2. 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Lees de nieuwste update Zwartewaal onderaan deze pagina. 

Vragen over de ontwikkeling van het Dorpshart Zwartewaal? Neem contact op met gemeente Brielle via dit formulier.