Gebiedsvisie Dorpshart Zwartewaal

De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma was het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan.

In samenwerking met het Adviesbureau BVR is deze gebiedsvisie Christinalaan opgesteld, waarbij uit verschillende toekomstvisies voor de omgeving van de Christinalaan het model ‘Dorpshart’ gekozen is door het dorp en diverse betrokken partijen. 

Klankbordgroep 

Om de ontwikkeling in het plangebied verder vorm te geven is er een klankbordgroep gevormd van 16 deelnemers. De klankbordgroep komt drie avonden bijeen en start op 3 september 2019.

Mocht u vragen hebben over het traject of opmerkingen die u mee wilt geven dan kan dat bij een van de volgende deelnemers uit de klankbordgroep: 

Andrew Elshove Bianca van ’t Hof Bram Voncken
Co van Kleef Hanna Borren  Harry Troost
Jeroen Jungschlager       John Profittlich      Lucienne van Ruijven     
Marije Vuijst Mirjam van der Spoel      Niels Braal
Stephan 't Hart Willemijn ten Hoor Wim Kielen


Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Lees hieronder de nieuwste Update Zwartewaal. 

Vragen over de ontwikkeling van het Dorpshart Zwartewaal? Neem contact op met gemeente Brielle via dit formulier.