Gebiedsvisie Dorpshart Zwartewaal

De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan.

In samenwerking met het Adviesbureau BVR wordt een start gemaakt met dit proces. De belanghebbende partijen met grondbezit binnen het plangebied aan de Christinalaan zullen door BVR benaderd worden voor een interview. Binnen het plangebied ligt onder meer de Gaffelaar, de Christinalaan 4 en openbare basisschool ’t Want.

Vragen over de ontwikkeling van het Dorpshart Zwartewaal? Neem contact op met gemeente Brielle via dit formulier.