Cijfers en feiten

De gemeente Brielle bestaat uit de dorpskernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal


Het inwoneraantal per 1 januari 2019 is 17.182
 

              totaal               mannen               vrouwen
Aantal                    17.182                8.437                 8.745


Inwoneraantal per kern:
 

          totaal           mannen           vrouwen
Brielle 13.476 6.557 6.919
Vierpolders          1.811 939 872
Zwartewaal 1.916 948 968