Parkeren van kampeermiddelen en aanhangwagens

Thema maart 2020

Gemeente Brielle zet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Dit jaar wordt u iedere maand geïnformeerd over een onderdeel van het werk van de boa’s. Deze maand leest u over het parkeren van kampeervoertuigen en aanhangwagens. 

Het kampeerseizoen is begonnen. Dat betekent dat campers en caravans weer uit de stalling gehaald worden. Deze worden vaak voor de deur schoongemaakt en in- en uitgeruimd. 
Voor de eigenaar is het heel handig om nabij de woning het voertuig ‘kampeerklaar’ te maken. Voor omwonenden kan zo’n voertuig hinderlijk zijn omdat de parkeerdruk dan verhoogt of het uitzicht belemmert. De openbare weg mag niet als stalling gebruikt worden. 

Een kampeermiddel of aanhanger mag maximaal drie opeenvolgende dagen op of aan de openbare weg geparkeerd worden. De termijn van drie dagen moet voldoende zijn om in of uit te ruimen, dan wel in of uit te laden. Als een dergelijk voertuig verkeerd of te lang aan de openbare weg staat, kan een waarschuwing worden gegeven. Ook is het mogelijk dat er proces verbaal opgemaakt wordt van € 95,- of dat, in het uiterste geval, een last onder dwangsom wordt opgelegd. 

Als u vragen, opmerkingen of een melding heeft voor de boa’s, dan kunt u een melding maken via www.brielle.nl/melding of contact opnemen via de mail info@brielle.nl of telefonisch via 0181-471111.