Parkeerexcessen 

Thema oktober

Gemeente Brielle zet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Dit jaar wordt u iedere maand geïnformeerd over een onderdeel van het werk van de boa’s. Deze maand leest u over parkeerexcessen.

Het parkeren van grote voertuigen, defecte voertuigen, voertuigwrakken, kampeermiddelen,  reclamevoertuigen en uitzicht belemmerende voertuigen, maar ook het fout parkeren van voertuigen kan een doorn in het oog zijn in uw straat en hinder veroorzaken. 

Bij de gemeente komen steeds vaker meldingen binnen van geparkeerde aanhangers, caravans en voertuigwrakken. De vaak toch al schaarse openbare parkeerruimte wordt hierdoor onnodig lang bezet gehouden. Ook is er regelmatig hinder gemeld van voertuigen die op de stoep geparkeerd staan of een uitrit of zelfs de gehele rijbaan blokkeren. Meldingen komen van burgers, nood- en hulpdiensten en van medewerkers van de gemeente. Daarom zijn hierover, naast de regels uit de landelijke wetgeving, een aantal regels opgenomen de Algemene Plaatselijke Verordening, terug te lezen op de website www.brielle.nl.

In het kort gelden de volgende regels:

 1. Een autoverkoop – of reparatiebedrijf mag niet meer dan drie voertuigen die hem toebehoren op de openbare weg binnen de bebouwde kom geplaatst hebben. 
 2. De volgende voertuigen mogen niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd/ gestald worden:
  1.    een voertuig wat dusdanig defect is dat deze niet kan rijden;
  2.    een kampeermiddel;
  3.    een aanhangwagen. 
 3. Het is niet toegestaan om een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het doel om daarmee handelsreclame te maken, zoals bijvoorbeeld een aanhangwagen met daarop een groot reclamebord.
 4. Als een voertuig met inbegrip van de lading langer dan 6 meter is en/of hoger dan 2,4 meter dan dient deze van 18:00 uur tot 08:00 uur geparkeerd te worden buiten de bebouwde kom.
 5. Een geparkeerd voertuig mag geen uitzicht belemmeren van omwonenden, tenzij dit voertuig noodzakelijk is bij spoedeisende werkzaamheden.
 6. In de binnenstad mag alleen geparkeerd worden in de als zodanig herkenbare parkeervakken. 

De bovengenoemde regels zijn opgenomen om parkeerdruk en hinder te voorkomen. Bij het niet naleven van een van de genoemde regels kan een waarschuwing worden gegeven. Ook is het mogelijk dat er een boete wordt uitgeschreven of dat, in het uiterste geval, bestuursdwang wordt toegepast. 

Als u vragen/ opmerkingen of een melding heeft voor de boa’s, dan kunt u een melding maken via de website www.brielle.nl, contact opnemen via de mail info@brielle.nl of telefonisch via t. 0181-471111.