BOA's


Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)


Toezicht en handhaving in de openbare ruimte wordt door vele instanties in Nederland ingevuld, maar krijgt op gemeentelijk niveau voornamelijk vorm door de boa’s. De boa’s zien vooral toe op de handhaving van grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte.


Met de groeiende aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid in de maatschappij  is ook het takenpakket van de boa’s steeds verder toegenomen.

Boa’s worden steeds meer ingezet voor overtredingen waar de politie niet aan toekomt en krijgen steeds meer een rol bij de groeiende bevoegdheden van de burgemeester. 
 

Voor de inzet van de boa’s in de gemeente Brielle heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende visie:
“De Boa’s zetten zich in voor de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente door zoveel mogelijk zichtbaar in de openbare ruimte aanwezig te zijn, samen te werken met alle interne en externe partners en op een constructieve wijze strafbare en/of hinderlijke gedragingen te beëindigen.”

Wat doet een boa?

De boa’s hebben veel taken en bevoegdheden. Zo zijn de boa’s onder andere bevoegd om de Algemene Plaatselijke Verordening (lokale wet- en regelgeving) te handhaven, inschrijvingen in de Basisregistratie Personen te controleren en te handhaven op parkeerovertredingen. De boa’s worden ook ingezet om toe te zien op de juiste uitvoering van evenementenvergunningen en drank- en horecawetvergunningen. Bij het uitvoeren van de taken en bevoegdheden wordt het handhaven/sanctioneren niet als doel op zichzelf gezien, maar na voorlichten, waarschuwen en bemiddelen vormt dit wel het sluitstuk van de keten.

Lees ook het ‘Beleidsplan boa’s openbare ruimte’ voor meer informatie.

Aanspreekpunt

Naast toezicht en handhaving zijn de boa’s op straat ook een aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en bezoekers op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De boa’s werken nauw samen met de wijkagenten en kunnen zich, indien gevraagd, legitimeren als opsporingsambtenaar van de gemeente Brielle.  

Heeft u een vraag of melding voor onze boa’s?

De medewerkers van de receptie van het Stadskantoor kunnen voor u een melding of notitie naar de boa’s sturen. Het Stadskantoor is bereikbaar op 0181-471111 of geef de melding door via het meldingensysteem van de gemeente.