Binnenstad- en havenvisie

Start uitvoering van de Binnenstad- en Havenvisie!


Het college heeft op 4 juni 2019 het Uitvoeringsprogramma Binnenstad- en havenvisie 2019-2027 vastgesteld. Na twee jaar voorbereidingen aan de visie om Brielle economisch sterker te maken en de leefbaarheid te vergroten, kunnen we nu woorden gaan omzetten in daden! Het uitvoeringsprogramma is op 2 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Nu kan gestart worden met een breed pallet aan deelprojecten die de ambitie hebben om van de Brielse Binnenstad een levendigere en vitalere plek te maken.Niet alle projecten zullen tegelijkertijd uitgevoerd gaan worden. In de eerste fase ligt de focus op:

  • Herinrichting Turfkade
  • Brug over het Zuidspui
  • Veerhaven
  • 1-april monument op Bastion IX
  • P. v.d. Wallendam
  • Verbetering entreegebied/Jumbo
  • Routemanagement
  • Leefomgevingsboek

Nota van Antwoord en Klankbordgroep

Tijdens het proces is duidelijk naar voren gekomen dat de inwoners en ondernemers actief betrokken willen worden en meedenken bij de uitvoering en realisatie van het uitvoeringsprogramma. Als gemeente vinden we fijn dat er zoveel betrokkenheid is. Alle reacties op het uitvoeringsprogramma zijn door het college in beschouwing genomen en verwerkt in een Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord is integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma. De links naar de Nota van Antwoord en het Uitvoeringsprogramma vindt u hieronder:

In de volgende fase van het traject komt er een Klankbordgroep. We willen als gemeente en projectgroep graag opgavegericht te werk gaan: samen met partners en inwoners willen we de doelstellingen en het ontwerp van de projecten ontwikkelen en realiseren. De oprichting van een Klankbordgroep geeft hier onder ander vorm aan. De projectgroep wil deze zo snel mogelijk samenstellen met als doel dat de groep zich gaat bezighouden met de materialisatie, vormgeving en exacte locatie van een aantal deelprojecten.   

Tijdens de uitvoering van het uitvoeringsprogramma willen we zoveel mogelijk mensen betrekken en op de hoogte houden van de verschillende deelprojecten en nieuwe stappen in het project. Houdt daarom de gemeentewebsite, facebook, updates en de gemeentepagina in de gaten voor de meest recente ontwikkelingen!

Hieronder kunt u de visie inzien, presentaties bekijken, enz.