Fietsparkeren

Binnen de vesting zijn momenteel te weinig voorzieningen voor het parkeren van fietsen. Fietsen worden hierdoor vaak lukraak geparkeerd, waardoor de openbare ruimte rommelig oogt. Als onderdeel van de binnenstad- en havenvisie wordt een voorstel gedaan voor een integrale visie op het fietsparkeren. Er worden een aantal tactische plekken aangewezen waar nieuwe fietsparkeervoorzieningen een plek kunnen krijgen (mogelijke locaties zijn de stadsentrees, de Vismarkt en de Turfkade). Daarnaast wordt er gekeken naar de behoefte voor elektrische laadpalen. Na de verdere uitwerking wordt het plan in februari 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.