Concept uitwerking binnenstad- en havenvisie zomer en najaar 2020

Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er gestart kan worden met de uitvoering van eerste fase van de binnenstad- en havenvisie. De planvorming voor een breed pallet aan deelprojecten wordt samen met Buro Lubbers, een klankbordgroepen, ondernemers en direct omwonenden opgepakt. Download hieronder de binnenstad- en havenvisie concept uitwerking, zomer en najaar 2020.