Binnenstad- en havenvisie (oktober 2017)

In de visie zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

1. cultuurhistorische kwaliteiten als onderscheidende meerwaarde

  • de cultuurhistorische kwaliteiten zijn het instrument voor het uitdragen van “het verhaal van de stad” en het vergroten van de historische beleving
  • de cultuurhistorische kwaliteiten zijn belangrijk als decorfunctie en als directe aanleiding voor een bezoek aan Brielle
  • het museum als bezoekerscentrum van Brielle, spin in het web,  met rol in citymarketing en branding.

2. een levendige binnenstad

  • een binnenstad met veel beleving en passende functies
  • een binnenstad als aantrekkelijk, hoogwaardig woonmilieu én als toeristische bestemming voor dagjesmensen en verblijfstoeristen.

3. een aantrekkelijke haven als verrijking van de binnenstad

  • de haven als integraal onderdeel van de stad, bijdragend aan levendigheid, (historische) uitstraling en bestedingen;  
  • bestemming voor de regionale botenmarkt, en thuishaven voor sloepen en speedbootjes in een stedelijk gebied.

4. vergroting van het toeristisch bezoek

  • toeristisch bezoek als noodzaak voor de leefbaarheid van de stad
  • doelgroepen zijn bezoekers uit de regio, en bezoekers van verder weg in de nichemarkten (cultuur, historie).

Voor de behandeling van de visie heeft het college een proces en communicatie aanpak vastgesteld. Daarin wordt geregeld dat de visie informerend wordt voorgelegd aan de commissie bzm en vervolgens voorgelegd aan bewoners en ondernemers in de binnenstad van Brielle. De informatie die uit die sessies komt wordt betrokken bij het prioriteitenprogramma 2018. Dit prioriteitenprogramma 2018 gaat voorlopig over een inspiratie voor een drietal locaties in de Brielse haven. Met het verhaal van Brielle en het monumentale decor van de binnenstad en de haven heeft Brielle goud in handen voor een toekomstbestendige, levendige en vitale binnenstad.

De binnenstad- en havenvisie zal naar verwachting eind 2017 aan de gemeenteraad worden aangeboden.