Asylplein

Het Asylplein is één van de meest bijzondere plekken in Brielle. Deze geliefde plek verdient meer aandacht. De bedoeling is dat zowel de voorzijde als achterzijde opgeknapt worden, en dat het plein goed vindbaar is door een routenetwerk. Samen met o.a. de klankbordgroep, beheerders en omwonenden is hiervoor een ontwerp opgesteld. Het ontwerp is gebaseerd op het bestaande tuinplan uit het begin van de vorige eeuw. In die tijd is er veel sierwaarde toegevoegd, zoals plantenbakken en rozenperken. Dit is ter inspiratie genomen in het huidige plan, samen met de symmetrische opzet aan de voorzijde en de dwaalwereld aan de achterzijde. 

In het huidige ontwerp zijn aan de buitenrand vaste planten in combinatie met groenblijvende bodembedekkers ingetekend. Dit betekent dat er het gehele jaar rond een aantrekkelijker groenbeeld is. De pergola’s staan aan de zijkanten, waardoor je vanuit de Asylstraat direct zicht krijgt op het Zeemansasyl. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Verder zijn de rozen verplaatst naar de belangrijkste twee plekken: de entree van het plein en rondom de Nymph. Een aantal omwonden zien graag meer (diversiteit aan) rozen in het plan terug. Hierover is contact tussen beide partijen. Verder wordt  de wens van omwonenden voor meer coniferen aan de achterzijde in het plan verwerkt.
 
Aan de zuidzijde staat een boomgroep waarvan een deel de besmettelijke kastanjebloedingsziekte heeft. Hierdoor bestaat de kans dat takken uit de bomen waaien of de gehele boom omwaait. Vanwege dit valgevaar worden deze bomen vervangen door diverse grote bomen met hieronder bodembedekkers. Door te kiezen voor diverse boomsoorten is de kans kleiner dat ze ziektes aan elkaar doorgeven. De grote lindebomen voor het Zeemansasyl blijven vooralsnog staan, net als de kastanjeboom links naast het pand.

Het conceptontwerp is in juni en juli 2020 gepresenteerd in de Brielse Tafel pop-up store. In tussentijd is het plan dit najaar – in overleg met belanghebbenden – aangepast. In onderstaande video presenteert Buro Lubbers het huidige ontwerp. Onder de video is het conceptontwerp van afgelopen zomer en dit najaar te downloaden. 

Te downloaden: