Binnenstad- en havenvisie

Start uitvoering van de Binnenstad- en Havenvisie!

In 2017 is er gestart met het maken van plannen voor het verbeteren van de binnenstad- en haven van Brielle. Sindsdien is er gepraat. getekend, berekend, bedacht en ook geschrapt. Het doel van de binnenstad- en havenvisie blijft onveranderd; een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers. 

De planvorming voor een breed pallet aan deelprojecten is samen met Buro Lubbers, twee klankbordgroepen, ondernemers en direct omwonenden opgepakt. Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er gestart kan worden met de uitvoering van eerste fase van de binnenstad- en havenvisie. Hierbij is rekening gehouden met het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en voorrang gegeven aan grotere fysieke projecten:

De voorlopige plannen voor de binnenstad projecten zijn te zien in de ‘concept uitwerking binnenstad- en havenvisie’, opgesteld door Buro Lubbers. 

Bekijk hier de concept uitwerking binnenstad- en havenvisie - najaar 2020 

Vervolg

De eerste voorlopige ontwerpen zijn op dinsdag 23 juni 2020 in de commissie BZM besproken en op 6 juli 2020 in de gemeenteraad. In de Brielse Tafel pop-up store heeft u van 22 juni t/m 3 juli 2020 de voorlopige ideeën kunnen zien. Ook zijn er diverse wandelingen langs de projecten in de binnenstad georganiseerd. De volgende stap is om van de voorlopige ontwerpen, definitieve ontwerpen te maken, zodat ze voor 1 april 2022 kunnen worden uitgevoerd. De schriftelijke suggesties/ideeën die u heeft kunnen achterlaten in de Brielse Tafel worden meegewogen bij het maken van de definitieve ontwerpen.

Een aantal kleinere projecten zijn na de zomer van 2020 besproken met de klankbordgroep, omwonenden en andere belanghebbenden. Op woensdag 11 november 2020 zijn de projecten in de commissie BZM besproken en op dinsdag 24 november in de gemeenteraad. Ook deze kleinere projecten staan gepland om voor 2022 uitgevoerd te worden:

Hieronder kunt u de uitwerkingen inzien, presentaties bekijken en de nieuwsbrieven lezen.