Binnenstad- en havenvisie

Start uitvoering van de Binnenstad- en Havenvisie!

Het college heeft op 4 juni 2019 het Uitvoeringsprogramma Binnenstad- en havenvisie 2019-2027 vastgesteld. Na twee jaar voorbereidingen aan de visie om Brielle economisch sterker te maken en de leefbaarheid te vergroten, kunnen we nu woorden gaan omzetten in daden! Het uitvoeringsprogramma is op 2 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

De planvorming voor een breed pallet aan deelprojecten is samen met de klankbordgroep, ondernemers en direct omwonenden opgepakt. Hierbij is ingespeeld op het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en voorrang gegeven aan de grotere fysieke projecten:

De voorlopige plannen voor bovenstaande projecten voor de binnenstad en haven zijn te zien in de ‘concept uitwerking binnenstad- en havenvisie’, die Buro Lubbers heeft opgesteld. 

Bekijk hier de concept uitwerking binnenstad- en havenvisie

Vervolg

De eerste voorlopige ontwerpen zijn op dinsdag 23 juni 2020 in de commissie BZM besproken en op 6 juli 2020 in de gemeenteraad. In de Brielse Tafel pop-up store heeft u van 22 juni t/m 3 juli 2020 de voorlopige ideeën kunnen zien. Ook zijn er diverse wandelingen langs de projecten in de binnenstad georganiseerd. De volgende stap is om van de voorlopige ontwerpen, definitieve ontwerpen te maken, zodat ze voor 1 april 2022 kunnen worden uitgevoerd. De schriftelijke suggesties/ideeën die u heeft kunnen achterlaten in de Brielse Tafel worden meegewogen bij het maken van de definitieve ontwerpen.

Van een aantal kleinere projecten zijn schetsontwerpen opgesteld. Deze worden na de zomer verder besproken met de klankbordgroep, zodat hier een verdiepingsslag op gemaakt kan worden. Na de zomer worden de ontwerpen ook voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. Ook de kleinere projecten staan gepland om voor 2022 uitgevoerd te worden:

  • Pieter v.d. Wallendam
  • Asylplein
  • St. Catharijnehof
  • Wellerondom
  • Verlichting
  • Geuzen- en martelarenroute
  • Beleving en informatievoorzieningen vestingwallen

Hieronder kunt u de uitwerkingen inzien, presentaties bekijken en de nieuwsbrieven lezen.