Asbest laten verwijderen

Asbesthoudend meer dan 35 m2

Heeft u meer dan 35m2 asbesthoudend materiaal dan houdt dat in dat u als particulier dit materiaal niet zelf mag verwijderen.

Uiteraard geldt dit alleen als het daadwerkelijk gaat om asbesthoudend materiaal. Als u twijfelt of het om asbest gaat kan een laboratoriumanalyse van het materiaal uitsluitsel geven.

Stappenplan

Als u besluit om het asbesthoudende materiaal te laten verwijderen moet u de volgende stappen ondernemen:

  • U laat een asbestinventarisatie uitvoeren en een rapport opstellen. Dit moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Een overzicht van deze bedrijven vindt u op www.ascert.nl.
  • U of uw aannemer namens u doet een sloopmelding bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl. Bij deze melding wordt het asbestinventarisatie rapport geleverd.
  • U krijgt van de DCMR namens de gemeente een mededeling dat uw melding is geaccepteerd of niet. Als de melding niet geaccepteerd kan worden, wordt in de brief kenbaar gemaakt waarom niet en wat er moet gebeuren om tot een acceptatie te komen.
  • Na de acceptatie kunt u een gecertificeerd aannemer inschakelen om het asbesthoudende dak te laten verwijderen. Ook deze bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl. Vraag altijd verschillende bedrijven om advies en de kosten.

Als u het asbest verwijderen zelf uitvoert riskeert u een boete van minimaal 1.000 euro. Het is daarom altijd van belang een melding bij de gemeente te doen, voordat aan asbesthoudend materiaal wordt gewerkt. Dit doet u minimaal 4 weken voordat het werk uitgevoerd wordt via www.omgevingsloket.nl.

De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt de aanvraag en stuurt een goedkeuringsbrief.