Zalencentrum Protestantse Gemeente St. Catharijne

afbeelding van zalencentrum St. CatharijneLangestraat 76
3231 VJ  Brielle
0181 - 415249 

Zalencentrum Protestantse Gemeente St. Catharijne,

Beheerder de heer Theun Klein,
telefoon 0181 314982

Conciërge mevrouw Marjan Vegter,
telefoon 0181 472829

De verhuur van het Zalencentrum aan de Langestraat vindt onder de volgende voorwaarden plaats.

Huisregels Zalencentrum

 1. Activiteiten en verhuur van het Zalencentrum gebeuren in overleg met de beheerder of de conciërge van het Zalencentrum.
 2. De huurprijzen zijn als volgt:
  - hobbyzaal: € 45,-- per dagdeel 
  - grote vergaderruimte: € 55,-- per dagdeel
  - ontmoetingsruimte: € 65,-- per dagdeel 
  Bij afsluiten van jaarcontract wordt een korting van 5% verleend
  Dagdelen kunnen, als daarvoor in de agenda ruimte is, per uur verlengd worden.
 3. Een dag bestaat uit drie dagdelen van vier uur:
  morgen                                 09.00 - 13.00 uur
  middag                                 13.00 - 17.00 uur             
  avond                                   19.00 - 23.00 uur
 4. Voorbereidende werkzaamheden bespreekt u twee weken van tevoren met de beheerder, de heer Theun Klein (telefoon 314982). Nemen deze voorbereidingen meer dan het door u gereserveerde dagdeel in beslag, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
 5. De kosten van een medewerker Zalencentrum zijn € 15,-- per uur (verzorging zoals koffie, thee en opruimen).
 6. Ter beoordeling van de beheerder is er toezicht bij activiteiten.
 7. De catering kunt u zelf organiseren maar kan ook via de beheerder geregeld worden. Prijzen op aanvraag. Graag uiterlijk twee weken voor de verhuurdatum afspraken hierover maken.
 8. Duurt een activiteit of het opruimen in de ontmoetingsruimte tot na 24.00 uur, dan wordt voor die uren een speciaal tarief in rekening gebracht van € 30,-- per uur op zondag en € 20,-- per uur op andere dagen, tenzij dit al in de huurprijs is opgenomen.
  8A.    Het gebruik van geluidsinstallatie en/of het laten optreden van een muziekband is toegestaan tot 23.00 uur. We rekenen erop dat bij het ten gehore brengen van muziek (geluids-)overlast voor buren en buurtgenoten wordt voorkomen.
 9. Het plaatsen en verwijderen van een podium en van tafels en stoelen moet u zelf organiseren. De ruimtes moeten achtergelaten worden zoals aangetroffen, dit ter beoordeling van de conciërge (of haar vervanger). Bij in gebreke blijven, zullen de eventuele kosten in rekening worden gebracht.
 10. Het ophangen van slingers en dergelijke met touw of plakband is na overleg met de conciërge (of haar vervanger) toegestaan onder voorwaarde dat alles na afloop wordt verwijderd.
 11. Bij grote partijen, zoals bruiloften, brengen wij schoonmaakkosten (€ 45,--) in rekening.
 12. Op last van de brandweer is het verboden om in het Zalencentrum te roken of kaarsen te branden.
 13. De huurder is verplicht kennis te nemen én te geven van de brandveiligheidsvoorschriften.
 14. Beheerder of conciërge hebben de verantwoording; hun aanwijzingen moeten dan ook altijd opgevolgd worden.
 15. Wij stellen het op prijs als u na afloop van het gebruik van het Zalencentrum uw reactie per e-mail (verhuur@catharijnekerk.nl) wilt geven in de vorm van suggesties of aanbevelingen aan het college van kerkrentmeesters.