1 april viering

foto van schilderij van inname Den BrielOp één april verloor Alva zijn bril - we kennen het rijmpje en we weten dat dit op waarheid berust.  

Op die gedenkwaardige dag in 1572 verschenen de Watergeuzen voor de Noordpoort van Den Briel en eisten de overgave van de kleine, maar strategisch belangrijke havenstad in de Maas- en Rijndelta.

Den Briel - ook toen al Brielle genoemd - had zich als zoveel steden nog niet aangesloten bij de opstand tegen het bewind van de Spaanse koning en zijn gezant, de hertog van Alva. Het stadsbestuur voelde er vooralsnog niets voor de vesting, waarin op dat moment geen Spaanse troepen aanwezig waren, zonder meer over te geven. Toen het antwoord op de kreet  "In naam van Oranje, doe open de poort!"  te lang uitbleef, bestookten de Watergeuzen de Noordpoort en drongen de stad binnen, waar zij vervolgens danig huishielden.

Zonder enige strijd was Alva zijn bril (Den Briel) kwijtgeraakt en behaalden de opstandelingen de eerste belangrijke overwinning in de Tachtigjarige Oorlog.

Jaarlijks wordt in Brielle dit feit op feestelijke wijze herdacht, waarbij honderden burgers zich in historische kledij hullen en de inname naspelen. Bekijk ook eens de foto's van dit unieke evenement.

Nog meer informatie vindt u op: