Huisnummer aanvragen of veranderen

Als u een nieuwbouwhuis hebt gekocht of gehuurd en u weet niet wat uw huisnummer is, vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst.

Gang van zaken

  • U kunt uw huisnummer aanvragen bij de gemeente.
  • Als u een nieuw huis gaat bouwen, uw huis gaat verbouwen of uw woning wilt splitsen, hebt u ook een (extra) huisnummer nodig. Dan doet u de aanvraag (voor een nieuw huisnummer) met de aanvraag voor een omgevingsvergunning of een woonsplitsingsvergunning.

Bij het verzoek om het toekennen van een huisnummer dient een situatietekening te worden bijgevoegd.

Contact

afdeling burgerzaken
tel: 14 0161
e-mail: slz.bz@brielle.nl

Lokale regelgeving

Verordening straatnaamgeving en huisnummering