Als u een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of het houden van een inrichting staakt, bent u verplicht dit binnen drie dagen schriftelijk aan de gemeente te melden.

Meenemen

Afhankelijk van de aard van de inrichting zijn aanvullende documenten vereist

  1. Bij verkoop van alcohol een drank- en horecavergunning.
  2. Bij kampeergelegenheden een kampeervergunning.

Kosten

Aan de vergunning zijn legeskosten verbonden.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening