Toets integriteitsbeoordeling (Wet Bibob)

Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Deze wet verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren.

Als u een horecabedrijf gaat exploiteren (alcoholhoudende dranken gaat verstrekken) of een slijtersbedrijf gaat runnen, moet u het Vragenformulier Bibob invullen en het bijlagenvel behorende bij de vragenlijst en voorzien van de gevraagde bijlagen.

Deze extra gevraagde informatie heeft o.a. betrekking op de financiële situatie, bedrijfs- en historische gegevens van de door u gevoerde bedrijven. Deze vragen zullen moeten worden ingevuld. Wanneer de gemeente 'gerede' twijfels heeft over de ingevulde gegevens of vanwege het weigeren om bepaalde gegevens te overleggen, kan zij een advies vragen aan het bureau Bibob. Dit bureau onderzoekt de aanvraag en brengt een advies aan de gemeente uit. De gemeente heeft dus een extra mogelijkheid om de vergunning(en) te weigeren.

Naar Beleidslijn voor de toepassing van de wet BIBOB(externe link)