Openingstijden

Openingstijden stadskantoor Brielle (incl. Wmo-loket)

maandag t/m vrijdag
08.00 tot 12.30 uur

woensdag tevens 13.30 tot 16.00 uur 

donderdag tevens avondopenstelling Burgerzaken 17.30 tot 19.30 uur.
Alleen voor paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d. (niet voor burgerlijke stand en Wmo).

Openingstijden afdeling VROM

(ook voor inzage stukken)

maandag t/m vrijdag
08.00 tot 12.30 uur

woensdag tevens 13.30 tot 15.30 uur

of na telefonische afspraak. 

Stadswerf

De stadswerf is geopend van : 

maandag t/m vrijdag 
09.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 15.00 uur

zaterdag
09.00 tot 12.00 uur

Adres van de stadswerf: 't Woud 53, Brielle.