Een kosteloze huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap beperkt zich slechts tot de wettelijke formaliteiten en is daarom een zeer korte plechtigheid.

 • U bent met maximaal 4 gasten (dus totaal 6 personen) welkom vanaf 10 minuten voor aanvang.
 • De voltrekking vindt plaats in de trouwkamer van het Stadskantoor op maandag en dinsdag om 09.00 uur.
 • Minimaal één van de partners moet in de gemeente Brielle woonachtig zijn.
 • Er wordt geen toespraak gehouden.

  Regels voor de kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk:

  1. Onverminderd wat daarover in de Wet is bepaald, wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk.
  2. Van het bruidspaar of partners dient tenminste één persoon ingeschreven te staan in de BRP van Brielle.
  3. Het voltrekken van kosteloze huwelijken en het registreren van kosteloze partnerschappen vinden plaats in de trouwkamer van het Stadskantoor, Slagveld 36. Het bruidspaar en maximaal 4 personen zijn toegestaan.
  4. De randvoorwaarden bij de kosteloze ceremonie zijn:
   • De kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapsregistraties kunnen worden voltrokken op maandag- en dinsdagmorgen om 9:00 uur
   • De kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapsregistraties duren maximaal 15 minuten; er vindt geen voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die de voltrekking sluit
   • Er wordt geen persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie
   • Er wordt geen geschenk gegeven door of vanwege de gemeente.