Als er sprake is van een hoge grondwaterstand wil dat niet gelijk zeggen dat er ook sprake is van grondwateroverlast. Soms is er slechts tijdelijk hinder, bijvoorbeeld een tuin die een paar dagen drassig is of een vochtige kruipruimte. Maar in andere gevallen is er wel overlast en wordt uw woongenot aangetast door bijvoorbeeld optrekkend vocht in de muren van uw woning.

Oorzaak grondwateroverlast

De oorzaak van grondwateroverlast kan heel verschillend zijn, juist omdat de hoogte van de grondwaterstand van veel factoren afhankelijk is. Voorbeelden van mogelijke oorzaken zijn: 

  • lage ligging van de woning of de tuin;
  • ouderdomsgebreken of beperkt onderhoud, zoals schuren in keldermuren of verstopte afvoerleidingen; 
  • hevige neerslag; 

De oorzaak van de overlast bepaalt mede welke oplossingen er mogelijk zijn en wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren en financieren van die oplossingen.

Maatregelen nemen

Om grondwateroverlast op te lossen, zijn er twee soorten maatregelen: 

  • maatregelen aan de woning (bouwtechnische maatregelen); 
  • maatregelen om de grondwaterstand te verlagen (waterhuishoudkundige maatregelen). 

Bouwtechnische maatregelen zijn uw eigen verantwoordelijkheid als woningeigenaar. Welke maatregelen effectief zijn, is afhankelijk van de aard en de oorzaak van de overlast.

Voorbeelden van maatregelen zijn: 

  • dampdicht maken van de kruipruimte / begane grond-vloer of het kruipruimteluik; 
  • folie, schelpen of ander materiaal op de bodem van de kruipruimte om vocht en verdamping tegen te gaan; 
  • het verbeteren van de ventilatie in de woonruimte en/of de kruipruimte. 

Meer voorbeelden zijn te vinden op www.riool.info/vocht-in-huis.

Waterhuishoudkundige maatregelen die de grondwaterstand verlagen, pakken het probleem bij de bron aan. De belangrijkste maatregel op dit gebied is het aanleggen van drainage, waarmee het overtollige grondwater wordt afgevoerd. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de aanleg van drainage op eigen terrein. De gemeente neemt dit onder bepaalde voorwaarden over ter plaatse van de perceelsgrens.

Meer informatie over het aanleggen van drainage is opgenomen in de folder het aanleggen van drainage.

De gemeente neemt bij structurele overlast in het openbaar gemeentelijk gebied maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of minder te maken.