De griffier is de secretaris van de gemeenteraad - zoals de gemeentesecretaris dat is van het college van B&W - en ondersteunt als zodanig de raad en de voorzitter van de raad. Hij bereidt de vergaderingen voor van de raad en de raadscommissies, bewaakt het bestuurlijke besluitvormingsproces en geeft inhoudelijk sturing aan de ontwikkeling van het dualisme.

De griffier wordt, in tegenstelling tot ambtenaren van de gemeentelijke organisatie, door de raad benoemd en ontslagen.

Griffier van de gemeente Brielle is de heer B.J. Nootenboom
Telefoon 0181-471118
E-mail: griffie@brielle.nl

De griffier wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de commissiegriffier:
mevrouw J.M.S. Mooldijk-van Pelt
Telefoon: 0181-471110
E-mail: griffie@brielle.nl