De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Gang van zaken

Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden.

Strooiroutes