Brielle is volgend jaar alweer 450 jaar Libertatis Primitiae, Eersteling der Vrijheid. Tegelijk is Brielle de stad waar in datzelfde jaar op 9 juli 19 mensen zijn omgebracht, omdat zij hun geloof niet wilden opgeven (de zgn. Martelaren van Gorinchem). Vrijheid voor de één was niet die voor de ander. In Brielle zijn er twee monumenten die aan deze geschiedenissen herinneren: het 1 april monument en de Bedevaartkerk.

Vanaf het jubileumjaar 2022 worden die symbolisch aan elkaar verbonden in een permanente route van bezinning en inspiratie, de zgn. Geuzen- en Martelarenroute. Tussen beide monumenten worden daartoe zeventien tegels (in de bestrating) en zeven borden (aan palen) geplaatst met betekenisvolle uitspraken en citaten, die gaan over vrijheid, verdraagzaamheid en verbondenheid en hopelijk leiden tot nadenken, gesprek en inspiratie. De Geuzen-en martelarenroute is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie en is ontworpen door bureau Kinkorn.

Impressie Geuzen- en martelarenroute

Citaten
De citaten die op de tegels komen te staan zijn door een jury aangeleverd. Deze jury bestond uit Briellenaren die afkomstig zijn uit de werelden van de muziek, de kerken, het onderwijs, de kunst, het erfgoed, het vluchtelingenwerk en het jeugd- en jongerenwerk.

De citaten moesten aan een aantal randvoorwaarden voldoen:
-de teksten moesten een maximale lengte hebben van 160 tekens (incl. spaties en interpunctie);
-de teksten moesten gaan over (één van) de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, de keerzijde daarvan of de relatie c.q. het spanningsveld ertussen;
-het citaat moest van een derde zijn en aantoonbaar. Dat kan zijn uit een boek, krant, film, muziekstuk e.d.

Proces
Er zijn door de tien benaderde Briellenaren ruim 140 citaten ingediend. Slechts een enkel citaat kon vanwege de overschrijding van de aangegeven lengte niet meegenomen worden bij de beoordeling. Vervolgens is aan hen de vraag voorgelegd welke citaten hun individuele voorkeur hebben. De resultaten daarvan zijn opgeteld en daar zijn 24 citaten uitgerold. Geen enkel citaat is anderstalig. Deze citaten zullen op de tegels of op de borden van de Geuzen-en Martelarenroute te lezen zijn.  

Proefexemplaar
Er wordt een proeftegel gemaakt, met een citaat van de schilder Karel Appel: “Vrijheid is een grote discipline”. In het najaar zal deze worden geplaatst. De verdere uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2022. Bij de start daarvan zullen de citaten bekend worden gemaakt.