Voor het huwelijk zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Getuigen verklaren met hun handtekening dat ze getuige zijn geweest van het sluiten van het huwelijk. Zij zijn dus erg belangrijk in een huwelijksceremonie.

Het is verstandig om over getuigen goed na te denken: vaak vindt men het een grote eer en blijk van waardering of bevestiging van goede vriendschap als ze uw getuige mogen zijn! Zo wordt het ook voor deze mensen een erg speciale dag. Getuigen zijn vaak familieleden, vrienden of mensen waar u op een andere wijze een speciale band mee heeft. Uw getuigen dienen 18 jaar of ouder te zijn. De namen van de getuigen geeft u door als u in ondertrouw gaat.

Indien u geen eigen getuigen heeft dan kunt u de gemeente vragen getuigen ter beschikking te stellen. De kosten van door de gemeente ter beschikking gestelde getuigen zijn € 27,85 per persoon.