De Nederlandse identiteitskaart is een officieel reisdocument op grond van de Paspoortwet en is een geldig reisdocument voor de lidstaten van de Europese Unie, alsmede voor Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.

De Nederlandse regering werkt aan een wetsvoorstel dat er toe moet leiden dat in de toekomst (nadat de Paspoortwet is gewijzigd) nieuw uit te geven Nederlandse identiteitskaarten (zonder in de chip opgeslagen vingerafdrukken) geen officieel reisdocument meer zijn.

Met de Nederlandse identiteitskaart die na inwerkingtreding van het wetsvoorstel geen formeel reisdocument meer is, zal op grond van Europese regelgeving binnen de lidstaten van de Europese Unie gereisd kunnen worden. Of het dan ook mogelijk blijft met de Nederlandse identiteitskaart naar Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland te reizen, zal worden onderzocht.