Gehandicaptenparkeerkaart

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

U kunt als bestuurder van uw auto een kaart krijgen (bestuurderskaart) wanneer u:

  1. ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en
  2. met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.

Er zijn ook passagierskaarten. Hiervoor komt u in aanmerking wanneer naast de hierboven genoemde punten 1 en 2 u ook voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

U kunt bij de gemeente Brielle een aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart afhalen en inleveren. Bij inlevering van het formulier moet u € 41,60 betalen voor het in behandeling nemen van de aanvraag en € 105,25 voor de medische indicatiestelling. In totaal betaalt u dus € 146,85 (prijs 2021). Ook moet u twee pasfoto’s inleveren.

Na ontvangst van het ingevulde formulier stuurt de gemeente dit door naar Oreon. Als de aanvrager permanent rolstoelgebonden is kan direct tot afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart worden overgegaan. Door Oreon vindt een "keuring' plaats die als basis dient voor het uit te brengen advies aan de gemeente. 

Als uit het advies blijkt dat men in aanmerking komt voor een kaart en voor welke periode dan wordt deze afgegeven voor maximaal vijf jaar. Bij een negatief advies van Oreon wijst de gemeente het verzoek om een kaart af. In dit geval kunt u een bezwaar- en beroepsprocedure starten.

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. 

Lees hier meer informatie over de gehandicaptenparkeerplaats.