Als er een kind geboren wordt dient hiervan aangifte gedaan te worden. 

Deze aangifte moet gedaan worden in de plaats waar het kind geboren is.

De geboortegemeente stuurt de gegevens door naar de woongemeente.

Door de aangifte wordt het kind opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) en worden de officiële instanties (Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst etc.) hiervan in kennis gesteld.

Aanvragen uittreksel uit het geboorteregister

Indien u in één van de kernen van de gemeente Brielle bent geboren (Brielle, Vierpolders of Zwartewaal) kunt u een Uittreksel uit het geboorteregister aanvragen.

Let op: in veel gevallen zijn er kosten verbonden aan het verstrekken van een document.

Geen handtekening van de aangever meer op de geboorteakte:

De geboorteakte bevat vanaf 1 januari 2020 alleen nog maar de handtekening van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Wel wordt de aangever genoemd in de geboorteakte. 

Het maakt daarbij niet uit of de aangifte elektronisch of niet elektronisch plaatsvindt.