Een verzoek tot registratie van gastouderopvang in het Landelijk Register kinderopvang kan alleen worden gedaan door een in het landelijk (of een gemeentelijk) register kinderopvang opgenomen gastouderbureau.

Het gastouderbureau moet zich wenden tot het college van burgemeester en wethouders van die gemeente waar de feitelijke opvang plaats zal vinden of plaatsvindt.