Aanvragen Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet

Het fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet is in 1681 opgericht door Magdalena Briell’ van Ellemeet. Doel van het fonds is als vangnet te dienen voor individuen of groepen die financieel tussen wal en schip (dreigen te) raken. Jaarlijks keert het fonds de rente op haar kapitaal uit aan organisaties of instanties die zich primair richten op de doelgroep van het fonds. 
 
Voor bijna alle gevallen zijn voor inwoners van ons land, wanneer zij buiten hun schuld in financiële problemen komen, sociale voorzieningen beschikbaar. Toch zijn er situaties waarin de wet- en regelgeving niet toereikend is. In dit soort situaties kan het fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet een uitkomst bieden. 

Het fonds wordt in gezamenlijkheid beheerd door de gemeente Brielle en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Brielle.

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een organisatie of instantie die zich primair richt op de doelgroep van het fonds. Met de doelgroep wordt bedoeld inwoners van de gemeente Brielle met een gebrek aan financiële middelen en/of die niet kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Bijzondere aandacht is er voor hen die daarnaast in geringe mate aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen.

Belangrijk:

Wie een aanvraag bij het fonds wil doen, gaat als volgt te werk:

  • Doe uw aanvraag vóór 1 juli. Na deze datum wordt de aanvraag overgeheveld naar het volgende jaar. 
  • Gebruik hiervoor het aanvraagformulier dat hieronder te downloaden is.
  • Stuur uw aanvraag naar Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet, p.a. gemeente Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle.

De commissarissen van het Fonds komen elk jaar in juli bijeen om over de aanvragen een voorstel te doen aan de raden. Na besluitvorming door de raden krijgen de aanvragers in het najaar schriftelijk bericht over de beslissing. 
 
Voor meer informatie of vragen kan met terecht bij de gemeente Brielle, mevrouw P. de Hoog-van Munster, doorkiesnummer 0181-471157 of e-mail: pl.vanmunster@brielle.nl.

Aanvraagformulier Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet