Binnen de vesting zijn momenteel te weinig plekken om de fiets te parkeren. Als onderdeel van het Briels Palet zijn voor de binnenstad een aantal locaties voorgesteld om dit beter te organiseren.

In de visie fietsparkeren zijn vanaf de Kaaibrug tot en met het Wellerondom een aantal tactische plekken aangewezen waar nieuwe fietsparkeervoorzieningen een plek kunnen krijgen. Aanvullend hierop zijn er nieuwe plekken in het plan opgenomen in de Varkensstraat, rond de Sint Catharijnekerk, bij het Bleijkers Bolwerk en het Asylplein. Op sommige voorgestelde locaties maakt de auto plaats voor de fiets, zoals bij het Wellerondom.

Op 16 februari 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de visie fietsparkeren. Het plaatsen van de nieuwe fietsnietjes wordt gefaseerd uitgevoerd. Bekijk het plan op pagina 13 van dit document