In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen, zoals:

  • riolering;
  • wegen;
  • verlichting;
  • het bouwrijp maken van grond.

De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

Gang van zaken

De aanpak verschilt per project. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer informatie wilt.

Meenemen

Wat u moet meenemen, hangt af van de afspraken die u met de gemeente wilt maken. Als u al een bouwplan hebt, neemt u dat in ieder geval mee.