Beste organisatoren,

Op 24 juni en 1 juli jl. zijn jullie geïnformeerd over de nieuwe noodverordening en dat deze het mogelijk maakt om onder bepaalde voorwaarden evenementen te organiseren.
Er is een landelijke werkwijze evenementen corona opgesteld voor de gemeenten en hulpdiensten, waarin richtlijnen en voorwaarden zijn opgenomen om aanvragen van evenementen te kunnen toetsen.
Deze landelijke werkwijze is vertaald naar onze veiligheidsregio. Alle gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond gaan werken via deze werkwijze en toets methodiek.

Met dit bericht wil ik jullie daar over informeren.

Algemene corona regels

Van belang bij het organiseren van evenementen zijn de algemene regels die gelden vanuit de noodverordening. Een ieder moet zich daaraan houden. Wit u evenementen organiseren neem dan als eerste stap dit schema door:

(doorstroming bezoekers houdt in dat bezoekers / deelnemers zich continue blijven verplaatsen, er is dan sprake van een dynamisch evenement. Denk bv aan braderie of hardloopwedstrijd. Indien bij een braderie sprake is van een horecapunt en ingericht terras; dan valt het terras onder ‘geen doorstroming bezoekers’).
Het schema geeft u inzicht in de (on)mogelijkheden voor het organiseren van evenementen en waar u rekening mee moet houden voor het organiseren van het evenement.

Aandachtpunten; indienen coronaplan

Indien u voornemens bent een evenement te organiseren (of als u al een vergunning heeft) dan geldt het volgende:

 1. Lever een coronaplan aan in aanvulling op de aanvraag. In dit plan moet aangeven worden hoe de organisatie met de algemene regels omgaat, waaronder de 1,5 meter afstand en de RIVM richtlijnen. Verder moet minimaal in dit plan staan:
  • Hoe borgt u de veiligheid van bezoekers en deelnemers?
  • Hoe borgt u dat te allen tijde de 1,5 meter afstand geborgd wordt tussen bezoekers / deelnemers?
  • Welke hygiëne maatregelen worden er genomen?
  • Hoe regelt u dat u niet teveel mensen tegelijk aanwezig heeft?
  • Indien sprake is van meer dan 250 bezoekers; hoe vindt registratie van de bezoekers plaats én dienen de gegevens minimaal 14 dagen bewaard te blijven (i.v.m. herleidbaarheid bezoekers / contactonderzoek indien nodig)
  • Hoe worden de bezoekersstromen beheerst? Hoe wordt ervoor gezorgd dat stromen van personen elkaar niet kruisen? Is sprake van looproutes / eenrichtingsverkeer; maak dit inzichtelijk met een duidelijke overzichtstekening / plattegrond / kaart.
  • Hoe wordt omgegaan met sanitaire voorzieningen?
  • Indien sprake is van zitplaatsen; hoe vindt het placeren plaats?
 2. Zonder een coronaplan neemt de gemeente geen aanvraag in behandeling.
 3. De aanvraagprocedure en behandeltermijnen blijven verder hetzelfde als voorheen; behalve dan de aanvulling van het indienen van het coronaplan. Deze moet bij de aanvraag erbij zitten. De gemeente voert (in samenspraak met de hulpdiensten) een ‘coronatoets’ uit).
 4. Voor de al verleende vergunningen geldt dat deze evenementen ook opnieuw beoordeeld moeten worden. De organisatoren moeten hiervoor een coronaplan indienen.
 5. Termijnen worden gehandhaafd houd daar rekening mee in verband met indienen van de aanvraag.

Winstwaarschuwing

Voor de grote risicovolle evenementen (B / C categorie) geldt dat indien deze nog niet op de kalender voor 2020 stonden, ze door de veiligheidsregio niet gehonoreerd gaan worden.
In het najaar volgt de gebruikelijke en bekende procedure voor het aanmelden van evenementen voor 2021.

Samenvattend

Evenementen zijn mogelijk, alleen moeten deze voldoen aan de coronamaatregelen. De gemeente voert hiervoor (met de hulpdiensten) bij iedere aanvraag een ‘coronatoets’ uit.
U als organisator moet hiervoor een coronaplan indienen per evenement dat u wilt organiseren.
Aan u wordt gevraagd om zo snel mogelijk kenbaar te maken of u voor 2020 voornemens bent om uw evenement wel / niet te organiseren en wanneer wij de aanvraag inclusief coronaplan kunnen ontvangen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze email nog vragen dan verzoek ik u deze per email aan ons kenbaar te maken. De email kan gestuurd worden naar r.postuma@brielle.nl en i.vandercapellen@brielle.nl.