Gezamenlijk hebben de vier gemeenten via een energieverkenning laten onderzoeken hoe duurzame opwekking van energie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen. Op zo’n manier dat Voorne-Putten een eiland van rust en ontspanning blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Het eiland Voorne-Putten heeft een uniek en veelzijdig landschap, waar we heel zorgvuldig mee omgaan. Deze energieverkenning geeft een beeld van hoe dit, vanuit het landschap gezien zou kunnen. De gemeenten hebben nog geen standpunt ingenomen over de adviezen uit de energieverkenning.

Iedere energieregio moet voor 1 oktober 2020 een concept-RES indienen bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het NP RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan de RES’sen van de 30 energieregio’s bij elkaar optellen om te kijken of we op koers liggen om de landelijke doelstelling voor het opwekken van duurzame energie te halen. De energieregio’s krijgen vervolgens tot 1 maart 2021 de tijd om hun RES definitief te maken. Vervolgens wordt de RES iedere twee jaar geactualiseerd.

Inwoners en belanghebbenden

De vier gemeenten hadden voor de komende periode een peiling en bijeenkomsten gepland staan om met inwoners en belanghebbende partijen in gesprek te gaan over hoe de overstap op duurzame energie kan plaatsvinden op Voorne-Putten. Door het coronavirus is dit nu niet mogelijk. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt bezien hoe en wanneer inwoners en belanghebbenden alsnog betrokken worden. De energieverkenning wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt. 

Energieperspectief 2050

In 2019 heeft de energieregio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050 opgesteld. Het Energieperspectief 2050 geeft een gezamenlijk toekomstbeeld van de regio waarin we in 2050 willen wonen en werken. Het geeft inzicht in hoe er voor iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan worden toegewerkt, maar ook hoe deze energievoorziening kan worden ingepast in ons landschap, denk bijvoorbeeld aan zonnevelden en windmolens. Hierbij houden we rekening met de natuurlijke waarden van ons landschap. Overheden, private en semipublieke partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming.

Nieuwsberichten Energieverkenning

Nieuws

Voorne-Putten verkent mogelijkheden duurzame energieopwekking met behoud van landschap

31 maart 2020

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben laten verkennen op welke wijze duurzame opwekking van energie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen. Op zo’n manier dat Voorne-Putten een eiland van rust en ontspanning blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Een extern bureau voor landschapsarchitectuur, Feddes/Olthof, heeft met de Energieverkenning Voorne-Putten een advies uitgebracht aan de colleges van de vier gemeenten over hoe dit vanuit het landschap gezien zou kunnen.

Download hier het hele nieuwsbericht.

Wethouders op Voorne-Putten omarmen Energieperspectief 2050

10 oktober 2019

De wethouders duurzaamheid op Voorne-Putten ondertekenden vandaag, samen met waterschappen, de provincie Zuid-Holland en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050. Hiermee is, op de Dag van de Duurzaamheid, gezamenlijk een belangrijke stap genomen richting een toekomst waarin geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. 

Download hier het hele nieuwsbericht.