Hoe zorgt u er nu voor dat uw huis droog blijft bij zware regenval?

Daar zijn veel verschillende soorten maatregelen voor te bedenken. Welke maatregel u het beste kunt toepassen, hangt van uw eigen situatie af.

Het is sowieso helpend om water meer de ruimte te geven. Door alle verharding kan het water vaak geen kant meer op. Met meer groen en minder stenen is de kans op overlast aanzienlijk kleiner.

Woningen die lozen op een gemengd riool kunnen met een ontlastput overstromingen binnenshuis voorkomen. Bij delen van woningen die lager liggen dan de weg, zoals souterrains en ondergrondse garages, dienen sowieso bijzondere voorzieningen door de eigenaar te worden getroffen. Borrelende toiletten en gootstenen duiden vaak op ontluchtingsproblemen in de afvoerleidingen. Ook dan moeten meestal aan het huis maatregelen worden genomen.

Op de website www.riool.info staat veel informatie hoe u zelf maatregelen kan nemen om overlast te beperken.