Als u uw duiven wilt loslaten, moet u er rekening mee houden dat duiven niet altijd mogen uitvliegen. In het voorjaar zorgen wilde duiven namelijk vaak voor schade aan de akkers van boeren. Daarom kan de gemeente een periode vaststellen waarin u uw duiven binnen moet houden, zodat jagers het aantal wilde duiven kunnen uitdunnen. Die periode kan een week duren, maar bijvoorbeeld ook een dag per week. De gemeente overlegt vooraf met postduifverenigingen hierover.

Als u uw duiven in dezelfde periode wilt laten uitvliegen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Gang van zaken

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • de datum waarop u uw duiven wilt laten uitvliegen
  • op welke tijden u uw duiven wilt laten uitvliegen
  • het aantal duiven dat u wilt laten uitvliegen

Kosten

Aan de vergunning zijn legeskosten verbonden.

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

As u het niet eens met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening