Aanvraagformulier ter verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.