U kunt alleen op afspraak (0181-471111) langskomen. Voor de milieustraat geldt dit niet. 

Dorps- en wijkraden

Een wijk- of dorpsraad is een bewonersgroep, bestaande uit vrijwilligers, die de belangen van hun wijk of dorp vertegenwoordigen en als zodanig gesprekspartner zijn van het gemeentebestuur.

  De taken van een wijk- of dorpsraad zijn doorgaans de volgende:

  • gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur;
  • adviseur van het gemeentebestuur;
  • belangenbehartiger van de burgers binnen het eigen territoir;
  • spreekbuis en antenne voor de wijk of het dorp;
  • vertegenwoordiging van de wijk of het dorp.

  De doelstelling van een wijk- of dorpsraad is:

  • de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen;
  • gemeentebeleid optimaal laten aansluiten bij de behoeften van de burgers;
  • woon- en leefbaarheid van de wijken of dorpen op peil brengen en houden;
  • betrokkenheid van burgers bij de eigen wijk of het eigen dorp vergroten;
  • toename van de zeggenschap op wijk- of dorpsniveau (besluitvorming beïnvloeden).