Stelling van de PvdA

“Maakt het iets uit wat kleine gemeentes als Brielle, doen op het gebied van het milieu en duurzaamheid, zolang grote landen gewoon doorgaan op de oude, vervuilende wijze?!”.

Stelling PvdA

De PvdA vindt het belangrijk dat we in Brielle doen wat wij kunnen op het gebied van het milieu en de duurzaamheid. Voor Brielle betekent dat we kleine, haalbare doelen moeten stellen. Om voor onze nieuwe gemeente prioriteiten te stellen, heeft de PvdA een gemeentelijke klimaattop voorgesteld.

 

 

 

 

Reactie van ONS Brielle

ONS Brielle onderschrijft dat we moeten doen wat we kunnen, ondanks dat het ‘een druppel op een gloeiende plaat’ lijkt. De urgentie is hoog; we kunnen niet afwachten en blijven kijken wat de anderen doen. De doelen moeten niet alleen klein en haalbaar zijn, maar ook betaalbaar voor de inwoners!

 

 

 

Reactie van IBGB

Ook IBGB vindt het belangrijk voor onze inwoners van de gemeente Brielle om haalbare doelen te stellen op het gebied van milieu en duurzaamheid. De vraag is alleen of we met een Regionale Energie Strategie op de goede weg zitten. Met alleen inzet op windenergie en zonne-energie, met windmolens en zonneparken, vergen we veel van ons mooie landschap van Voorne.

 

 

 

Reactie van het CDA

Als lokale overheid hebben we natuurlijk ook een verantwoordelijkheid over hoe we omgaan met ons milieu en duurzaamheid. En natuurlijk maakt het wat uit; alle beetjes helpen. Dus ook wat we zelf thuis in onze persoonlijke situatie doen. Zo'n gemeentelijke klimaattop moet wel leiden tot concrete acties waar inwoners ook wat mee kunnen.

 

 

 

Reactie van de VVD

Voor de VVD staan milieu en duurzaamheid hoog op de agenda, maar ook elke inwoner draagt hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid. Het gezegde “ Verbeter de wereld en begin bij jezelf” is hiervoor een mooi uitgangspunt. Een klimaattop op Voorne-Putten ondersteunen wij graag, dat zal de betrokkenheid en het belang van te nemen maatregelen bij onze inwoners vergroten. Dit is belangrijk voor de generaties na ons.