Iedere burger heeft het recht bij een bestuursorgaan te klagen over diens gedragingen.

De Nationale Ombudsman geldt als een gezaghebbend onafhankelijk instituut. Daardoor weet u zeker dat uw klacht goed behandeld wordt. 

Alle klachten over de gemeente dienen in eerste instantie bij de gemeente zelf ingediend te worden. Gemiddeld worden voor Brielle 5 klachten per jaar ingediend.

Bij de formele afhandeling wordt altijd gewezen op de mogelijkheden om de Nationale Ombudsman in te schakelen. Dit gebeurt gemiddeld 1 keer per jaar.

Helaas wordt de Nationale Ombudsman gemiddeld 5 keer per jaar benaderd zonder dat eerst contact is geweest met gemeente Brielle. De Ombudsman zal deze klachten eerst overgedragen aan de gemeente of, indien mogelijk, informeel gezamenlijk afgehandeld.

Contact opnemen met de Nationale Ombudsman kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail en via een elektronisch klachtenformulier.

Kijk voor verdere informatie op de website Nationale Ombudsman