De Kinderombudsman ziet er op toe dat de rechten van het kind worden nageleefd.

De Kinderombudsman is onderdeel van Bureau Nationale Ombudsman.

Contact opnemen met de Kinderombudsman kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail en via een elektronisch klachtenformulier.

Kijk voor verdere informatie op de website van de Kinderombudsman