In verband met de coronamaatregelen zijn er dit keer een aantal extra mogelijkheden om te stemmen:


Briefstemmen

Het gaat hierbij om de doelgroep 70 plussers.
Stemmen per brief geeft kiezers de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een volmacht te geven. Deze kiezers kunnen de briefstem afgeven op door de gemeente aangewezen locaties of per post versturen naar het briefstembureau in Brielle.
In Brielle zijn er 3 briefstem inleverpunten van 10 t/m 16 maart (behalve het weekend) van 9:00 tot 17:00 uur te weten: Stadskantoor, 't Dijckhuis in Vierpolders en de Gaffelaar in Zwartewaal.

Het briefstempakket is verkrijgbaar bij een van de bovengenoemde inleverpunten. U dient zich te legitimeren en uw stempas te overhandigen.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kan in de gemeente Brielle bij drie stemlokalen. Het vervroegd stemmen geeft kiezers die tot de coronarisicogroep horen de mogelijkheid om hun stem eerder uit te brengen, naast de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te stemmen of het geven van een volmacht. Het gaat dan met name om kiezers die tot een risicogroep behoren.

In de gemeente Brielle gaat het om de locaties de Infirmerie, Ommeloop en het Maerlantcollege.

Gezondheidscheck

Kiezers mogen alleen bij het stembureau naar binnen als ze van te voren zelf thuis een gezondheidscheck hebben gedaan. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck thuis op de dag dat u gaat stemmen.

Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stembureau. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stembureau.

Extra stembureaus

Vanwege de coronamaatregelen gaat een aantal stembureaus ook open op 15 en 16 maart. 

Zie ook Stemlokaal