Brielle biedt met haar historische stadskern, de groene omgeving en het strand binnen handbereik voor veel mensen, veel mogelijkheden.

Toch is het gebruiken van deze mogelijkheden niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Mensen met een fysieke beperking komen regelmatig obstakels tegen die hen het gebruik van allerlei voorzieningen heel moeilijk of soms onmogelijk maakt. Hoge drempels, het ontbreken van een bruikbaar toilet, hoge winkelbalies, slecht wegdek, een versperde afrit, een hoge deurbel en een smalle deur zijn slechts enkele voorbeelden van de ongemakken die iemand met een fysieke beperking dagelijks kan tegenkomen. 

De commissie Toegankelijkheid, waarin winkeliers, cliëntvertegenwoordigers en gemeente Brielle vertegenwoordigd zijn, vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de mogelijkheden in Brielle. De commissie Toegankelijkheid brengt advies uit aan het college. De commissie toetst planontwikkelingen op een goede toegankelijkheid, signaleert knelpunten op het gebied van toegankelijkheid, verzorgt de informatie voorziening en probeert het draagvlak voor een goede toegankelijkheid te verbreden.

Secretaris van de commissie toegankelijkheid is mevrouw J.J.M. van Oers: jjm.vanoers@brielle.nl

Meer informatie over Subsidie Toegankelijkheid