Bezoek het stadskantoor of de stadswerf alleen op afspraak(externe link) of telefonische afspraak: 0181 471111. 

College

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit een voorzitter en drie wethouders. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

Het college vergadert wekelijks op dinsdagmorgen. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Burgemeester en wethouders hebben, naast hun eigen taken en verantwoordelijkheden, o.a. tot taak besluiten van de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast stellen zij regels vast m.b.t. de ambtelijke organisatie van de gemeente en benoemen en ontslaan zij de ambtenaren. Ook zijn zij bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en deze te verrichten. Voorts treden zij namens de gemeente op in rechtsgedingen.