Brielle is een unieke stad die zich kenmerkt door de geschiedenis (vestingverleden), het vele culturele erfgoed, de sfeervolle en levendige binnenstad, de waterrecreatie en verblijfsrecreatie.

Een unieke stad die haar inwoners en bezoekers veel te bieden heeft.

Maar… Brielle is ook een stad die haar ondernemers een vestigingsklimaat biedt in een unieke omgeving!

Om blijvende impulsen te kunnen bieden, en de stad nu maar vooral ook in de toekomst aantrekkelijk te laten blijven, ligt de belangrijkste taak bij het tonen van de mogelijkheden die Brielle biedt aan haar inwoners, regionaal omwonenden en (dag)toeristen om te winkelen, te recreëren en te verblijven door een uniforme en gecoördineerde promotie. Een tweede belangrijke taak ligt bij continue werken aan de aantrekkelijkheid van de stad.Vanuit die gedachte is de Brielse Belangen Vereniging (BBV) samen met de gemeente Brielle, de VVV Zuid-Hollandse Eilanden en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en historie een samenwerking aangegaan.

Wilt u meer informatie over City Management in Brielle?

Brielle Eersteling der vrijheid

U kunt dan contact opnemen met:

Wim Lakerveld
doorkiesnummer: 0181 - 471190
email: w.lakerveld@brielle.nl

of

Harry Swart, centrummanager van het project City Management Brielle
06 - 53427587
e-mail: harry@noesnada.nl

Lees meer over Citymanagement op de website Beleef Brielle(externe link)