De gemeente Brielle bestaat uit de dorpskernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal


Het inwoneraantal per 1 januari 2020 is 17.281

 

                totaal               mannen               vrouwen
Aantal                   17.281               8.508                8.773

Inwoneraantal per kern:
 

                totaal           mannen           vrouwen
Brielle  13.585 6.632 6.953
Vierpolders          1.816 950 866
Zwartewaal 1.880 926 954