Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar ouders, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien.

Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG verbindt, verbreedt en versterkt de bestaande opvoed- en opgroeiondersteuning. Het CJG is laagdrempelig, herkenbaar en dicht bij huis.

Ouders, jongeren, professionals

Bij het CJG Brielle kunt u als ouder terecht met al uw vragen over verzorging, opvoeden en opgroeien. Of het nu om babyverzorging gaat of om pubers, om voeding en gezondheid of om gedrag en ontwikkeling. Jongeren kunnen bij het CJG terecht met vragen over thema’s die uiteenlopen van zakgeld en vriendschap tot verslaving, kortom over alles wat hen bezighoudt tijdens het opgroeien. En tot slot is het CJG bedoeld voor professionals, die er snel gedegen advies en informatie kunnen krijgen en kennis kunnen delen.

Eén herkenbare plek

Binnen het CJG vindt u alle deskundigheid van verschillende professionals op één plek.

Alle professionele organisaties die met kinderen en jongeren werken, zoals hulpverleningsinstellingen, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, werken of efficiënte wijze samen binnen het CJG. Daardoor kunnen ouders en jongeren op één herkenbare plek, het CJG, terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Tegelijkertijd is het hierdoor mogelijk om problemen met opvoeden en opgroeien op tijd op te merken en waar nodig hulp te bieden om ergere problemen met jongeren te voorkomen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het CJG Brielle(externe link).

CJG Brielle
Gooteplein 5B
3232 DA  Brielle

Voor het maken of verzetten van afspraken en voor opvoedvragen kunt u bellen met 010 - 2010110 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur).