Wat is buurtbemiddeling?

Te harde muziek, een ander leefritme, overlast van kinderen of jongeren, het zijn allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat buren op gespannen voet met elkaar leven. Zeker als buren dicht op elkaar wonen, kan een ruzie hoog oplopen. Wanneer buurtgenoten er samen niet meer uit komen, kunnen zij gebruik maken van een buurtbemiddelaar. Deze vrijwilliger is getraind om zonder oordeel over de situatie, met alle partijen te zoeken naar een oplossing. Op deze manier kunnen vervelende situaties in de buurt op een relatief snelle en prettige manier opgelost worden.

Wanneer Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling geeft advies tijdens het oplossen van burenruzies. Beide partijen zoeken onder begeleiding van een bemiddelaar naar een oplossing. Op deze manier kan contact met politie of justitie voorkomen worden. De buurtbemiddelaar is onpartijdig en de service is gratis. Voorwaarde is dat beide partijen vrijwillig meewerken.

Conflictsituaties waar Buurtbemiddeling bijvoorbeeld bij kan helpen:

  • geluidsoverlast
  • parkeeroverlast
  • rommel op straat
  • huisdierenoverlast
  • harde muziek
  • intimidatie
  • stankoverlast
  • schreeuwende kinderen

Hoe werkt het?

Wanneer een ruzie tussen buren zo groot is dat het niet meer lukt samen tot oplossing te komen, kan contact worden opgenomen met Buurtbemiddeling. Getrainde vrijwilligers van het project Buurtbemiddeling gaan aan de slag als bemiddelaar zodra beide buren willen meewerken. Tijdens het gesprek luistert de vrijwilliger naar beide kanten van het verhaal en blijft neutraal. Er komt dan ook geen uitslag wie ‘gelijk’ heeft. De bemiddelaar gaat in overleg met de buren op zoek naar oplossingen. Na een paar weken neemt de bemiddelaar contact op met de partijen en bespreekt of het plan werkt.

Zelf bemiddelaar worden?

We zijn nog op zoek naar meer enthousiaste buurtbemiddelaars. Voordat je aan de slag gaat, krijg je een door het CVV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) gecertificeerde training aangeboden. Ook krijg je professionele ondersteuning bij je werkzaamheden en worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Nieuwe buurtbemiddelaars gaan altijd met een ervaren collega op pad. Je wordt dus goed voorbereid! Wil jij een bijdrage leveren aan jouw leefomgeving en lijkt het je leuk om buurtbemiddelaar te worden? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling.

Contact

Meer weten over Buurtbemiddeling? Wilt u in aanmerking komen voor Buurtbemiddeling? Gaat u graag aan de slag als Buurtbemiddelaar? Heeft u tips en/of opmerkingen?

Neem contact op met:

Lowie Reinders, projectleider Buurtbemiddeling
Telefoon: 06 81 95 43 14 (bereikbaar van maandag tot en met woensdag tijdens kantooruren)
E-mail: l.reinders@stichting-push.nl